PROM Inkubator

Fundacja Rozwoju Regionalnego Prometheus zrealizowała projekt pn.: „PROM Inkubator - komercjalizacja pięciu innowacyjnych pomysłów biznesowych”.  Celem projektu było pozyskanie i ocena innowacyjnych pomysłów biznesowych z dziedziny medycyny, biotechnologii, chemii, odnawialnych źródeł energii, IT i innych oraz utworzenie w oparciu o nie pięciu spółek.

Projekt trwał od stycznia 2014 do końca kwietnia 2015 roku. W tym okresie udało nam się dotrzeć do 34 pomysłów biznesowych, z których wyłoniliśmy 10 najlepszych. Pomysły te zostały poddane dokładnej analizie w procesie preinkubacji. W oparciu o szczegółowe biznes plany utworzono w kolejnym etapie 5 spółek kapitałowych, których celem jest komercjalizacja innowacyjnych pomysłów biznesowych.

BIONITEC - spółka biotechnologiczna, której celem jest wprowadzenie na rynek zaawansowanych systemów biomonitoringu i rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem organizmó żywych (małży).

ENER-GO! - spółka z branży energetycznej, której celem jest oferowanie nowoczesnych form rozliczania i zarządzania energią w formule pre-paid z wykorzystaniem narzędzi IT.

LACTOPHARM - spółka biotechnologiczna oferująca dodatki do wody o właściwościach probiotycznych zawierających bakterie kwasu mlekowego o wyjątkowej skuteczności w eliminacji patogenów typowych nap. w hodowli drobiu.

NATURLEN - spółka z branży medycyny, której celem jest wprowadzenie na rynek materiałów opatrunkowych wykonanych z przędzy lnianej (wyjątkowa skuteczność w leczeniu trudno gojących się ran).

TERMISSA - spółka z branży chemicznej/kosmetycznej, której celem jest wprowadzenie na rynek naturalnych kosmetyków wykorzystujących bogaty skład mineralny podhalańskich wód termalnych. 

Zespół Fundacji czynnie wspiera działalność spółek. Będziemy na bieżąco informować o sukcesach spółek!:)

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Inwestujemy w waszą przyszłość”