PROSUMENT

Program NFOSiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma za zadanie promować nowe technologie OZE i postawy prosumenckie (czyli podnosić świadomość inwestorską i ekologiczną oraz promować wytwarzanie energii na własne potrzeby), a także rozwijać rynek dostawców urządzeń i instalatorów i zwiększać liczbę miejsc pracy w tym sektorze.

Czy wiesz że...

 - Prosumenci nie muszą płacić VATu

Podmioty produkujące energię elektryczną jako prosumenci nie mają obowiązku rejestracji swej działalności jeśli energia przez nich wytwarzana i sprzedawana pochodzi z systemów o mocy nie większej niż 40 kWe. Ponadto jeżeli ich przychody nie przekroczą poziomu 150 tys. zł w skali roku, nie muszą oni rejestrować się jako podatnicy VAT, co oznacza brak obowiązku wystawiania przez prosumentów odbiorcom energii faktur VAT i brak konieczności odprowadzania podatku VAT do urzędu skarbowego. 
Dowiedz się więcej

 - Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zgodnie z projektem nowych regulacji Operator  Systemu  Dystrybucyjnego  (OSD)  działający  na  danym terenie byłby zobowiązany  do  odkupienia  nadwyżek energii wyprodukowanej w tych źródłach po  gwarantowanych cenach. Tzw. poprawka prosumencka wprowadzałaby obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej  w okresie 15 lat, cenie.
Czytaj więcej:
gramwzielone.pl/
globenergia.pl/
wwf.pl/

 - Co piąty Polak może zostać prosumentem

Opublikowane niedawno studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” wskazuje na energetykę prosumencką jako na jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej energetyki. Fotowoltaika stanowi natomiast wg niego technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie.
Według raportu, w 2050 r. prosumenci mogą wyprodukować nawet 25 TWh energii elektrycznej czyli niemal połowę energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła rozproszone. Ponadto co piąty badany uznał, że byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł, szczególnie jeśli inwestycja zwróciłaby się w ciągu 5 lat.
Czytaj więcej - odnawialnezrodlaenergii.pl/

 - OZE konkurencją dla firm energetycznych

„Ceny mikroinstalacji OZE spadają. Niedługo będzie się bardziej opłacało odłączyć od sieci i stworzyć własną mikroelektrownię, bo prąd z sieci z paliw kopalnych w ogóle nie będzie konkurencyjny”
Dowiedz sję więcej

 - Nowe środki na wsparcie mikroinstalacji prosumenckich

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przesunięcie 17 250 000 EUR na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich związanej z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych możliwe będzie dodatkowe wsparcie inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.
Dowiedz się więcej

 

Powrót