poSTRZELona młodzież w akcji!

Projekt „poSTRZELona młodzież w akcji!” realizujemy we współpracy z uczniami skupionymi wokół Klubu Europejskiego działającego przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie. Głównym celem działań zaplanowanych pomiędzy 1 lutego a 31 lipca 2015 roku jest wzmocnienie dialogu usystematyzowanego poprzez włączenie w proces decyzyjny młodych mieszkańców, zwłaszcza w kwestiach polityki młodzieżowej.

Aby to osiągnąć przewidziano działania przygotowawcze w postaci warsztatów dla uczestników z zakresu konsultacji i negocjacji, by młodzież oswoiła się z swoją rolą i uwierzyła, że jest w stanie rzeczowo prowadzić dyskusje z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową.  Następnym etapem będą spotkania z decydentami odpowiedzialnymi za sfery związane z młodzieżą na szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rozmowy te przybiorą formę debat, paneli dyskusyjnych i konsultacyjnych oraz mniej formalnych wydarzeń outdoorowych (np. parada Schumanna, rajd rowerowy).

Głównym produktem spotkań młodzieży z decydentami ma być wspólnie opracowana (skonsultowana z młodzieżą, decydentami i społecznością lokalną) strategia rozwoju polityki młodzieżowej mająca ustalić kierunek działań w tej sferze i zapewnić spójność oraz ciągłość planowanych rozwiązań w dłuższej niż czas realizacji projektu perspektywie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+