NASZE PROJEKTY

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Realizujemy projekt Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako element bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w ramach programu „Prevention, Preparedness and Consequence Managment of Terrorism and Other Security Related Risks”. Zakłada przeprowadzenie szkoleń, wymianę dobrych praktyk i symulację ataku terrorystycznego w Gazoporcie. Zapraszamy na stronę www projektu: http://cips.szczecin.policja.gov.pl/

Okres realizacji: wrzesień 2012 – grudzień 2013

EDUKACJA

Zrealizowaliśmy: Cykl 19 autorskich warsztatów dotyczacych pozytywnych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ramach projektów:

  • Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew
  • Grodziski Hogwart – oczarujemy Cię wiedzą

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Okres realizacji: marzec-czerwiec 2012

Cykl 19 Żywych Lekcji Historii  - pokazów rycerskich w ramach w/w projektów dla uczniów podstawówek i gimnazjów z małych miast i obszarów wiejskich w partnerstwie z Arkoną

Okres realizacji: kwiecień 2012

6 plenerów malarskich w ramach w/w projektów dla uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Zakopanem we współpracy z Fundacją „Les Artes”. Odpowiadaliśmy za zorganizowanie transportu, noclegu i opiekę merytoryczną.

Okres realizacji: maj-czerwiec 2012

Plener malarski Zapis piękna zaklętego w kamień – z okazji rocznicy wpisania toruńskiej starówki na listę UNESCO  dla uzdolnionej plastycznie młodzieży. Pod okiem Jacka Kamińskiego z zaprzyjaźnionej Fundacji „Les Artes” powstały prace pokazane później na wystawie plenerowej.

Okres realizacji: wrzesień 2012

SZKOLENIA

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń dotyczących zakładania biznesu, skutecznego wdrażania innowacyjnych produktów/usług oraz kształcenia umiejętności menadżerskich. Przeszkoliliśmy w tym zakresie ponad 50 osób w ramach 800 godzin zajęć, m.in. w ramach projektów

  • Nowa ENERGIA- rozwój innowacyjności sektora energetycznego w województwie łódzkim
  • SPIN-aj się!! – II edycja

DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE

Zorganizowaliśmy konferencję prasową SPIN-aj się – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firmy typu  spin out i spin off na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowalismy konferencję prasową, w której wzięło udział ponad 50 osób m.in. studentów.

Okres realizacji: 18.10.2011 r.

EKOLOGIA

Posiadamy kontakty ze specjalistami i praktykami z zakresu ekologii, nowoczesnych metod gospodarowania energią oraz OZE, dzięki czemu zrealizowaliśmy szereg szkoleń dla przedsiębiorców, m.in. w ramach projektów:

  • EcoEkspert - program rozwoju kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim z zakresu efektywności energetycznej
  • EcoEkspert - program rozwoju kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim z zakresu efektywności energetycznej

Przeszkoliliśmy 144 pracowników z zakresu m.in.:

  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakładach przemysłowych,
  • charakterystyki energetycznej i audytu termomodernizacyjnego,
  • racjonalnego użytkowania w przemyśle,
  • poprawy efektywności i  zarządzania energetycznej w budynkach.