Europejski Tydzień Młodzieży

Wraz z Klubem Europejskim mieszczącym się w strzeleńskim gimnazjum w ramach programu Młodzież w Działaniu zrealizowaliśmy projekt „Europejski Tydzień Młodzieży – dajcie działać w Strzelnie!”.

Projekt miał pomóc w szukaniu nowych możliwości osiągnięcia celów tamtejszej młodzieży.  Działania miały charakter pozaformalny, oparty na chęci uczestnictwa, kreatywności oraz auto- i samorefleksji uczestników projektu.

                Projekt miał rozwiązać problem z jakim borykają się młodzi mieszkańcy Strzelna i poprawić współpracę na poziomie wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów młodzieży poprzez dialog z lokalnymi/regionalnymi władzami budującymi podwaliny dla idei społeczeństwa obywatelskiego.

                Celem tego przedsięwzięcia było również szerzenie znajomości tematyki związanej z integracją europejską, demokracją, wolnością, w tym również znajomość działań UE w sprawach dot. młodzieży (m.in. w ramach panelu Młodzież w Działaniu)

                Szerzej o naszych działaniach można przeczytać w publikacji i raporcie ewaluacyjnym. Zapraszamy również do obejrzenia filmu podsumowującego projekt.