EKOenergy

Fundacja Rozwoju Regionalnego „Prometheus” od marca 2014 roku jest  członkiem europejskiej sieci EKOenergy.

EKOenergy jest pierwszym i jedynym europejskim oznakowaniem ekologicznym dla produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Etykieta ta jest inicjatywą Sieci EKOenergy, stowarzyszenia skupiającego 34 organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska w 26 krajach.

Etykieta EKOenergy działa w całej Europie i jest powszechnie uznawanym i rozpoznawalnym oznakowaniem. Jej kryteria oparte są na uzgodnieniach z setkami kluczowych interesariuszy i obejmują między innymi następujące aspekty:

  • Informacja konsumencka: Etykieta EKOenergy została stworzona z myślą o konsumentach. Odbiorcy energii oznaczonej etykietą EKOenergy mają dostęp do informacji na temat pochodzenia zakupionej energii oraz sposobu jej wyprodukowania, dzięki czemu mogą wybrać rodzaj energii, który najbardziej cenią;
  • Zrównoważony rozwój: EKOenergy ma na celu eliminację szkód dla środowiska oraz wsparcie działań minimalizujących szkody, biorąc pod uwagę, że również produkcja energii z odnawialnych źródeł może mieć negatywny wpływ na środowisko. z tego względu wykluczamy niektóre kontrowersyjne rodzaje OZE i dokonujemy certyfikacji jedynie po konsultacji z lokalnymi organizacjami ekologicznymi. Jeśli kupujesz energię wodną, jej dostawca z każdej sprzedanej MWh przekazuje 0,10€ na Fundusz Ochrony Środowiska EKOenergy, z którego środki  przeznaczane są na projekty rekultywizacji rzek;
  • Nowe inwestycje: z każdej MWh energii sprzedanej jako EKOenergy minimum 0,10€ trafia do  Funduszu Klimatycznego EKOenergy. Środki z tego funduszu wykorzystywane są na dofinansowanie inwestycji w elektrownie wiatrowe i słoneczne w krajach rozwijających się. w tym roku, we współpracy z naszymi partnerami SunEdison oraz włoską organizacją pozarzadową Oikos, udało nam się wesprzeć projekt instalacji solarnych  w Północnej Tanzanii

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!

 Więcej informacji na: www.ekoenergy.org

Zobacz też:
broszura informacyjna