EKO Konkurs

Ogólnopolski EKO Konkurs „Dbajmy o przyszłość OZE” to pierwsze realizowane na taką skalę przedsięwzięcie Fundacji.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do udziału w Ogólnopolskim EKO Konkursie „Dbajmy o przyszłość OZE” zgłosiło się 30 grup młodzieży gimnazjalnej.

Projekty, które młodzież przygotowała były bardzo różnorodne i ciekawe. Jury w składzie:

 • Paulina Kujawa – koordynator konkursu
 • Przemysław Komorowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS
 • Robert Łapacz – Prezes Faber Consulting Polska – jednego ze sponsorów Konkursu

stanęło przed trudnym wyborem zwycięzcy EKO Konkursu.

Każdy z jurorów przyznawał punkty od 1 do 5 wg następujących kryteriów:

 • Poprawność merytoryczna projektu;
 • Zgodność projektu z celami konkursu;
 • Pomysłowość i innowacyjność przy wykonaniu realizacji projektu;
 • Oryginalność projektu;
 • Stopień przekazania informacji o OZE;
 • Umiejętność pracy w grupie;
 • Stopień trudności wykonania projektu;
 • Poprawność wypełnienia Karty Projektu;
 • Zainteresowanie projektem wśród lokalnych mediów;
 • Grono odbiorców projektu.

Każdy z projektów mógł otrzymać maksymalnie 150 punktów (po 50 od każdego oceniającego)

A OTO WYNIKI:

I miejsce ex eaquo (140 punktów):

 • Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
 • Zespół Szkół w Grabowie

III miejsce (132 punkty):

 • Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej Gimnazjum nr 5

Wyróżnienia:

 • Zespół Szkół im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach
 • Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy, kl. Ic
 • Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

Przypominamy, że nagrodą główną w Ogólnopolskim EKO Konkursie „Dbajmy o przyszłość OZE” jest 3-dniowy pobyt w Toruniu wraz z atrakcjami w dniach 26-28 kwietnia 2015 r., na który serdecznie zapraszamy grupy młodzieży z Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie oraz z Zespołu Szkół w Grabowie!

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Zadaniem gimnazjalistów jest przygotowanie w dowolnej formie własnego, autorskiego PROJEKTU PROMUJĄCEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ.  Każde gimnazjum może zgłosić maksymalnie 2 grupy złożone z 5-20 uczniów w każdej (w przypadku zgłoszenia całej klasy liczba uczestników może być większa).

Projekt każdej z grup musi posiadać dokumentację (pisemną, fotograficzną, filmową, itp.). Dodatkowo punktowane będą projekty, które zdobędą zainteresowanie mediów oraz swoim zasięgiem obejmą również społeczność pozaszkolną.

Celem konkursu jest nie tylko upowszechnienie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, ale przede wszystkim kreowanie innowacyjnego i projektowego myślenia wśród nastolatków.

Nagrodą główną dla zwycięskiej grupy jest 3-DNIOWY POBYT W TORUNIU w kwietniu 2015 r.  (pobyt wraz z atrakcjami, m.in. seans w Planetarium, spektakl w Baju Pomorskim, a także wizyta w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii UTP w Bydgoszczy i wiele innych rozwijających młodzież atrakcji).

WAŻNE TERMINY:

31 października 2014 r. – ostateczny termin zgłaszania przez szkoły chęci uczestnictwa w Ogólnopolskim EKO Konkursie

16 stycznia 2015 r. – ostateczny termin realizacji projektu promującego OZE

13 lutego 2015 r. – ostateczny termin przesłania dokumentacji projektu do  Fundacji PROMETHEUS

30 marca 2015 r. – ogłoszenie wyników konkursu

Dokumentacja konkursowa dla szkół