Czyste powietrze nad Wisłą

Wraz z początkiem 2016 roku Fundacja Rozwoju Regionalnego "PROMETHEUS" rozpoczęła realizację projektu pt. "Czyste powietrze nad Wisłą".

Jego celem jest edukacja ekologiczna społeczeństw w zakresie zmian klimatycznych, wpływu naszej konsumpcji na środowisko naturalne oraz sposobów ograniczania tych zmian.

Projekt ma unaocznić, jak ważne dla naszej Planety są nasze codzienne, na pozór nieważne zachowania.

Składa się on z dwóch głównych zadań:

1. Warsztaty dla nauczycieli geografii, biologii i chemii ze szkół gimnazjalnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży.

Zaplanowano 16 szkoleń dla łącznej ilości 160 osób. Odbędą się one w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie: zmian klimatycznych, narzędzi w prawie polskim i międzynarodowym do walki z nimi oraz wpływu indywidualnego konsumenta na te zmiany. Uczestnictwo w warsztacie pogłębi wiedzę uczestników w tej tematyce oraz pozwoli na wykorzystanie jej w codziennej pracy z młodzieżą i kształtowanie postaw proekologicznych. Szkolenia będą prowadzone od marca do września 2016 roku.

W dniu 23. września zrealizowaliśmy ostatnie szkolenie projektowe.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do podejmowania ekologicznych działań ;)

2. Interaktywna aplikacja - quiz elokogiczny

Wraz z rozpoczęciem 8. edycji Bella Skyway Festiwal uruchamiamy quiz ekologiczny. W grze tej uczestnik będzie mógł dokonać siedmiu wyborów konsumenckich, bardziej lub mniej przyjaznych środowisku. Celem quizu jest ukazanie, jak szybko i łatwo można zamienić codzienne nawyki na bardziej proekologiczne i tym samym ograniczyć emisję indywidualnych emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Quiz to platforma łącząca szkolenia, które realizowane były i będą w ramach projektu oraz instalację na kurtynie wodnej nad Wisłą podczas tegorocznej edycji Bella Skyway Festival.

Rozwiąż quiz: czystepowietrzenadwisla.pl/gra!

3. Instalacja na kurtynie wodnej podczas Bella Skyway Festival

Tematem instalacji będzie wpływ indywidualnego konsumenta, czyli każdego z nas na zachodzące zmiany klimatyczne. Ukaże ona, jak nasze codzienne wybory pozytywnie lub negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Pokaz audiowizualny ma w łatwy w odbiorze ale zapadający w pamięć sposób wskazać, jak powinniśmy postępować, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Na tegoroczną edycję Bella Skyway Festiwal zapraszamy od 23 do 28 sierpnia w godzinach od 20.30 do 24.00 na Błonia Nadwiślańskie.

Zamówienie:

Informacja o udzielanym zamówieniu

Informacja o udzieleniu zamówienia usługi artystycznej

Dokumenty dla uczestników szkoleń (do pobrania):

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Regulamin

Umowa dla uczestnika szkolenia

Harmonogram szkolenia

Zapraszamy również na stronę projektu: www.czystepowietrzenadwisla.pl !