Broker innowacji

UWAGA!
Fundacja Prometheus  jest podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaku towarowego i oznaczenia Broker Innowacji. W związku z licznymi naruszeniami naszych praw i własności intelektualnej, informujemy, że Broker Innowacji jest znakiem prawnie chronionym i zastrzeżonym. Wszystkie instytucje i podmioty zainteresowane korzystaniem ze znaku Broker Innowacji odsyłamy do zamieszczonego tutaj REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZNAKÓW TOWAROWYCH I SŁOWNYCH BROKER INNOWACJI I BROKER INNOWACYJNOŚCI właściciela marki. Podmioty naruszające informujemy i ostrzegamy, że właściciel znaków zastrzega sobie prawo do roszczeń z tytułu naruszenia własności. 

  

Wspieranie innowacji to jeden z istotniejszych punktów działalności Fundacji. Innowacje z natury rzeczy wiążą się z dużym ryzykiem, ale jednocześnie są potencjalnym źródłem rozwoju społecznego i gospodarczego. Właśnie to ryzyko sprawia, że innowacyjne pomysły wymagają wsparcia na każdym etapie rozwoju. Zapraszamy wszystkich innowatorów, bez względu na branżę i tematykę. Fundacja współpracuje z ekspertami z dziedziny finansów, prawa i organizacji, a także instytucjami naukowymi i przedsiębiorcami, co pozwala nam stworzyć indywidualny plan wdrożenia innowacji.

Wszystkich innowatorów zapraszamy do wypełnienia ankiety. Nasz zespół, wraz z ekspertami dokona wstępnej weryfikacji i zakwalifikowania do programu BROKER INNOWACJI. Dla zakwalifikowanych pomysłów zostanie stworzona indywidualna ścieżka komercjalizacji. Gwarantujemy pełną poufność!

Wypełnij ankietę dla innowatorów
Ankieta dla innowatorów
 
 
 
 
 
 
 
Zwiń

Przemysław Komorowski - Członek Zarządu

tel. +48 692 753 410      mail: bi@foundationprometheus.org

Nasze wsparcie oferujemy również instytucjom i firmom poszukującym innowacyjnych rozwiązań. Zapraszamy do współpracy Parki Naukowo-Technologiczne, Instytuty i Centra Naukowo-Badawcze, uczelnie wyższe oraz instytucje finansowe i inwestorów. Poza możliwością wspólnej komercjalizacji nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych oferujemy doradztwo, szkolenia i specjalistyczne analizy w pełnym zakresie zagadnień związanych z komercjalizacją innowacji (własność intelektualna, tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstw typu spin off/spin out, finansowanie, wyceny, inne).

Wypełnij formularz kontkatowy
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
Zwiń