KIM JESTEŚMY?

Idea powołania Fundacji Prometheus sięga jeszcze 2009 r., kiedy  grupa zaprzyjaźnionych, aktywnych społeczników zaczęła poszukiwać możliwości na kreację i udział w nowatorskich przedsięwzięciach. Bezkompromisową formułą nastawioną na realizację najbardziej szalonych i odważnych pomysłów oraz projektów stała się Fundacja non profit, której celem niczym starożytnego Prometeusza jest chęć niesienia pomocy potrzebującym regionom i ich mieszkańcom. Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z projektami oraz licznym kontaktom w Polsce i Europie otwierają się przed nami nieograniczone możliwości.

Misja: jako grupa funduszowych zapaleńców - konsultantów, chcemy rozwiązywać najbardziej palące problemy współczesnego świata wykorzystując swój potencjał i doświadczenie oraz wszelkie finansowe środki pomocowe dostępne w Polsce, Europie, na świecie…

Fundacja Prometheus wspiera m.in. rozwój regionalny, współpracę międzynarodową, rozwój energii odnawialnej, transfer technologii, kształcenie ustawiczne, promocję Polski poza jej granicami.

CO ROBIMY?
INICJUJEMY & KREUJEMY, WSPÓŁDZIAMY, WSPIERAMY & ROZWIJAMY, KOJARZYMY PARTNERÓW, ORGANIZUJEMY, ZASZCZEPIAMY IDEE & ROZWIJAMY, POPULARYZUJEMY & PROMUJEMY,  SZKOLIMY I UCZYMY